ग्रामपंचायत कार्यकारणी सन् २०१३ पासून

MAKANI 

 GRAMPANCHYAT SADYSYA Wards  PADD. M.NO  
Bandgar Mahadev Vasant   sarpanch   Nov.2012 To Oct.2017
Sathe Vithal Manik        
Vinod Vaijinath Musande        
Dipak Shrimant Alange        
Unmashankar Karbasabppa Kalshetti        
Shahaji Namdev Alange         
Prakash Dagadu Waghmare        
Gita Ravindra kadam         
Minakshi Bandu Chavan         
Bartabai Shankar Sathe        
Nagabai Manik Kusalkar        
Rani Premnath Chure         
Rantmala Balu kamble         
Jagdevi Mallinath Patane         
Sheshabai Malinath waghmare